Direkcija za izgradnju
Aktuelno
    1.jpg

    Anketa

    Da li ste zadovoljni radom Direkcije?

    Please wait...

Oglas
utorak, 02 februar 2016 00:00

О Г Л А С за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини прикупљањем затворених писаних понуда

Oglas možete preuzeti ovde

 

 
Ažuriranje liste
četvrtak, 12 jun 2014 13:00

 

OBAVEŠTENJE O AŽURIRANJU LISTI

u I fazi kvalifikacionog postupka

 

 

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 1 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 2 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 3 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 4 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 5 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 6 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 7 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 8 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 9 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 10 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 11 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 12 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 14 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 15 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 16 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 17 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 18 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 19 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 20 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 21 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 22 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 23 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 24 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 26 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 27 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 28 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 30 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 31 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 32 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 33 možete preuzeti ovde

Obaveštenje o ažuriranju liste broj 34 možete preuzeti ovde

 

Važeći poziv i konkursnu dokumentaciju za svaku pojedinačnu listu možete preuzeti u sekciji Oglasi i javne nabavke, podsekcija I faza kvalifikacionog postupka.

 
Javni uvid-Petlja u Zlakusi

Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове по обављеној стручној контроли и утврђивању Нацрта плана детаљне регулације „Петља у Злакуси“, Град Ужице, од стране Комисије за планове Скупштине града Ужица, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013 и 98/2013),

оглашава

ЈАВНИ УВИД

У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ПЕТЉА У ЗЛАКУСИ“, ГРАД УЖЦЕ

ЈАВНИ УВИД обавиће се у сали Скупштине града Ужица, Ул.Димитрија Туцовића бр. 52, у периоду од 7. марта 2014. године до 7. априла 2014. године сваког радног дана од 12 до 15 часова.

Јавни увид може се обавити и у просторијама Mесних заједница од 13,00 до 17,00 часова и то:

- у среду 19.03.2014. године у Крвавцима,

- у четвртак 20.03.2014. године у Горјанима.

Заинтересована лица могу током јавног увида своје примедбе на планирана решења писмено доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове Града Ужица, Ул.Димитрија Туцовића бр. 52, најкасније до 7. априла 2014. године.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Ужица, одржаће се у сали Скупштине града Ужица, 10. априла 2014. године, у 11 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

Oglas možete preuzeti ovde

 

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 7